İLKE VE DEĞERLERİMİZ

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Şeffaf Yönetim

Açık iletişim

Etik değerler

İnsana ve doğaya saygı

Dürüstlük ve güvenilirlik

Sosyal sorumluluk

Yasalara saygı

Takım çalışması

Ait olma duygusu


KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için müşteri ve personel beklenti ve isteklerinin,

maksimum düzeyde karşılanması için hizmet koşullarının geliştirilmesi ve hizmet standardının daima yükseltilmesi kalite politikamızdır.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En değerli kaynağımızın insan olması, İnsan Kaynakları Politikamızın temelidir.

Safir Ahşap, çalışanlardan aldığı enerji ile karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir şirket olmayı hedefler. 

Çalışanlarının birlik ve beraberlik motivasyonunu yüksek tutmak,

Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

Çalışanlarının maddi ve manevi olarak haklarını gözetmek,

İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek,

Çalışanlara hak ettiği değeri vermek.

Yasalara bağlı bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.

Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu bir kurum kültürü oluşturmak. 


İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Güvenliği  kanun ve yönetmelik standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.  

Tüm çalışanlarımızı eğitilerek İSG konularındaki duyarlılıklarını artırmak ve güvenli çalışma konusunda bilinçlendirmek.

İş Sağlığı ve Güvenliğini kurum kültürü haline dönüştürmek.  

Çalışma risklerini azaltarak, hatta mümkünse ortadan kaldırarak çalışanların ve işletmenin güvenliğini sağlamak.  

Yapılacak çalışmalar ile sürekli iyileştirmeler yapmak.  

İş kazalarını en aza indirmek,   

.

.